เราให้บริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพในภาคน้ำ

มิถุนายน 2019 นายจ้างเยี่ยมชมเว็บไซต์ Bhora HED Pilot Project

หลังจากติดตั้งสำเร็จในเดือนมิถุนายนนายจ้างได้ตรวจสอบความคืบหน้าของไซต์และแสดงความพอใจในการทดลองใช้งาน (ความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง) ของเขื่อน HED โครงการจะส่งมอบหลังฤดูฝนหลังจากทดลองใช้ HED (ภายใต้ ReservoirCapacity)

20190905094630_5352

20190905094650_2539

20190905094642_2227


เวลาโพสต์: 17 มี.ค. 2563