เราให้บริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพในภาคน้ำ

เขื่อนยกระดับแบบง่าย (SED)

  • Simplified Elevated Dam(SED)

    เขื่อนยกระดับแบบง่าย (SED)

    เขื่อนยกระดับแบบง่าย (SED) เป็นเขื่อนรูปแบบใหม่ที่ใช้ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือหรือเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อควบคุมแผงควบคุมขึ้นและลงสำหรับการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ นวัตกรรมแรกของเทคโนโลยีปั๊มแรงดันแบบมือหมุนขนาดใหญ่และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า SED มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าและชายฝั่งทะเล ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมอย่างแพร่หลายในเมียนมาบังกลาเทศเวียดนามและประเทศอื่น ๆ